اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 موراد عمومی

سوالات و درخواست در خصوص اطلاعات تماس ٫ فرصت های شغلی و ..

 هاستینگ

درخواست راهنمایی و مدیریت استفاده از منابع هاست به شکل صحیح ٫ رفع مشکل برای نصب برنامه ها ی مخصوص روی هاست . عدم ست شدن دامنه ها و موارد مشابه مروبط به هاست

 دامنه ها

سوالات و ابهامات در خصوص ثبت دامنه ٫نحوه انتقال و هر گونه مشکل ایجاد شده در این مورد